Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณอมร มีมะโน นั่งตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เขียนโดย Benzchacha

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว ตั้ง คุณอมร มีมะโน นั่งตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ คุณธรรมนัส เสนอดึงช่วยงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิด-19 วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ ดร.อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือ AJ Group ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า Brand AJ  ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งปัจจุบันคุณอมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ คุณอมร มีมะโน ยังดำรงตำแหน่งทางสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทย-จีน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเส้นทางสายไหมจีน-ประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหม (ประเทศไทย)


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น