การชักนำการคลอด (Induction of labor)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

การชักนำการคลอด (Induction of labor)
เกริ่นเรื่อง: การชักนำการคลอด (Induction of labor)
28 พ.ย. 54 , View: 7782 , Post : 0


การชักนำการคลอด (Induction of labor)

 1. จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คลอดที่ยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดเกิดเจ็บครรภ์คลอดและสามารถคลอดได้เองทางช่องคลอด มี  2 วิธี คือ Medical induction และ Surgical induction
 2. Augmentation of labor การทำให้ผู้คลอดมีความก้าวหน้าของการคลอดเพิ่มขึ้น หลังจากที่ผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นแล้ว
 3. Elective induction (การชักนำการคลอดแบบนัดหมาย) เป็นการชักนำการคลอดโดยแพทย์หรือผู้คลอดเป็นผู้กำหนดเวลา เพื่อสะดวกต่อการทำคลอด
 4. ข้อบ่งชี้สำหรับการทำ Induction ได้แก่ ภาวะ PIH,DM, ครรภ์เกินกำหนด ; intrauterinefetal death (IUFD), premature rupture of membranes, โรคแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต และเยื่อบุถุงน้ำคร่ำติดเชื้อ (Chorioamnionitis)
 5. ข้อห้าม : รกเกาะต่ำ (Placenta pervia), เส้นเลือดทอดต่ำหรือผ่านปากมดลูก (Vasaprevia),  CPD ชัดเจน ทารกท่าผิดปกติเคยมีแผลผ่าตัดคลอดแบบ Classical สายสะดืออยู่ต่ำกว่าส่วนนำ (Funic presentation) หรือสายสะดือโผล่แลบ (Prolapse cord) และติดเชื้อเริมที่ อวัยวะสืบพันธุ์ในระยะ active
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการชักนำ ได้แก่

6.1  อายุครรภ์ (อายุครรภ์ที่มากขึ้น ปริมาณ Prostaglandins ในธรรมชาติจะมากขึ้น ทำให้ความพร้อมที่มดลูกและปากมดลูกมีมากขึ้น)

6.2  จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์และการคลอด (ครรภ์หลังปากมดลูกจะมีความนุ่มและขยายอยู่บ้าง ทำให้ชักนำการเจ็บครรภ์ง่ายกว่า)

6.3  ระดับของส่วนนำและความพร้อมของปากมดลูกที่สามารถตรวจประเมินได้จาก Bishop pelvic scoring

-         ถ้าคะแนนรวม <4 การชักนำการคลอดมีโอกาสล้มเหลวสูง

-         ถ้าคะแนนรวม >7 ถือว่าปากมดลูกอยู่ในภาวะที่เหมาะสม (favorable) ต่อการชักนำการคลอด

 


แฟนคลับ [23]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  256
  Fanclub
  23


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58