แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     การพยาบาลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

การพยาบาลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว
เกริ่นเรื่อง: การพยาบาลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว
8 ก.พ. 55 , View: 6618 , Post : 2


การพยาบาลด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว

ภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ การพยาบาลในแต่ละไตรมาสตามพัฒนกิจและตามภาวะจิตสังคมดังนี้

การพยาบาลในไตรมาสที่หนึ่งของการตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนกิจขั้นที่ 1 จึงควรปฏิบัติดังนี้

1.    กระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ได้ระบายความรู้สึกเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประคับประคองให้หญิงตั้งครรภ์ปรับตัวต่อความรู้สึกสับสนในการตั้งครรภ์

2.    ให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์

3.    ประสานขอความร่วมมือจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาในกรณีหญิงตั้งครรภ์มีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น

4.    การพยาบาลในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนกิจขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จึงควรปฏิบัติดังนี้

วิธีการส่งเสริมพัฒนกิจขั้นที่ 2

1.พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเป็นมารดาเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในการตั้งครรภ์

2. ส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อทารกในครรภ์ เช่น การซักถามถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ การให้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

3. เปิดโอกาสให้หญิงตั้งครรภ์แสดงความรู้สึกต่อภาพลักษณ์ตนเอง และให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจ

4. ชี้แจงให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

การส่งเสริมพัฒนกิจขั้นที่ 3

1.    ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก

2.    สำรวจความฝันและจินตนาการที่หญิงตั้งครรภ์มีต่อทารกในครรภ์ โดยการจัดชั้นเรียนพิเศษ เพื่อให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์และสามรีในเนื้อหาที่มีสาระสำคัญนำไปสู่พฤติกรรม ความรู้สึกของการมีสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ หรือจัดให้มีกลุ่มสังสรรค์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามีได้มีโอกาสระบายความรู้สึกและรับฟังความรู้สึกที่มีต่อการตั้งครรภ์กับสามีภรรยาคู่อื่น

การพยาบาลในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์  เพื่อส่งเสริมพัฒนกิจขั้นที่ 4 จึงควรปฏิบัติดังนี้

1.    ให้ความรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอด การลดความเจ็บปวดขณะคลอด การเยี่ยมชม ห้องคลอด

2.    แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาความๆไม่สุขสบายจากอาการเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้คลอด

3.    ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ที่สามารถให้กำเนิดบุตร และส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา

 

 


แฟนคลับ [27]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ได้ประโยชน์มากมายเลย ขอบคุงค้า
  20 ก.พ. 55 / 23:14

  2 A Rai Naa >>> บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะที่ติดตาม :)
  14 พ.ค. 56 / 10:48

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  356
  Comments
  297
  Fanclub
  27


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 18 พ.ย. 58