WebsiteBigbang
ดู Blog ทั้งหมด

เครื่องหมายการออกแบบโลโก้ ตราประทับบนตัวสัตว์

เขียนโดย WebsiteBigbang
เครื่องหมายตราประทับบนตัวสัตว์

คำว่า branding มีที่มาจากการต้องการแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับผู้ประกอบการอาชีพปศุสัตว์ ด้วยการตีตราเครื่องหมายที่ทำด้วยเหล็กเผาไฟบนตัวสัตว์ เครื่องหมายการออกแบบโลโก้นี้ได้มีการใช้งานมากกว่า 5000 ปีแล้ว ในอียิปต์ก็ได้มีการค้นพบภาพสัตว์ที่ถูกตีตราจากหลุมฝังศพที่มีอายุกว่า 300 ปีก่อนคริสตกาล และจากหลุมศพก็มีภาพคนเดินจูงวัว ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นภาษาฮีโรกรีฟิก อยู่บนตัวด้วย อย่างไรก็ดีการจัดระบบของเครื่องหมายโลโก้ตราประทับบนตัวสัตว์ มีการจัดเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนคล้ายคลึงกับเครื่องหมายรูปโล่ ประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศที่มีการวางระบบเครื่องหมายตราประทับบนตัวสัตว์ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกก็ว่าได้ โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดของเครื่องหมายตราประทับบนตัวสัตว์ ว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น ตัวอักษร ตัวเลข และรูป หรือการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน รวมทั้งกำหนดขนาดเครื่องหมายว่าไม่ควรมีขนาดเกินกว่า 25 ตารางนิ้วเป็นต้น

--------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
ภาพประกอบ: LogoBigbang
--------------------------------------------------

เครื่องหมายที่หูของสัตว์

ทําโลโก้เครื่องหมายประเภทนี้มีที่มาจากผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์เช่นกัน โดยใช้วิธีการทำเครื่องหมายด้วยการตัดหรือกรีดใบหูของสัตว์ในลักษณะต่างๆ หรือใช้การสักที่ใบหู โดยใช้หมายเลขเรียงลำดับ ซึ่งในบางแห่งอาจใช้ได้ทั้ง 2 วิธีการร่วมกันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และการจัดระบบในการดูแลสัตว์ด้วยการใช้เครื่องหมายที่หูของสัตว์มีข้อได้เปรียบกว่าเครื่องใหม่ตราประทับบนตัวสัตว์ คือเห็นได้ชัดเจนกว่าในบางฤดูกาลที่สะอาดมีขนยาว หรือมีฝุ่นโคลนปิดบังเครื่องหมายที่ติดตามไว้


เครื่องหมายของฟาร์ม

ผู้ที่รับออกแบบโลโก้เครื่องหมายประเภทนี้มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับเครื่องหมายตราประทับบริษัท และเครื่องหมายที่หูของสัตว์ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในไร่นาเช่นเดียวกัน แต่มีการใช้งานแตกต่างการออกไปเล็กน้อย กล่าวคือเครื่องหมายของฟาร์มจะเป็นเครื่องหมายลักษณะลายเส้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของไร่ หรือเจ้าของไร่ที่มีการใช้งานตั้งแต่การทำเครื่องหมายบนหลักเขต เพื่อแสดงขอบเขตของไร่กับสัตว์เลี้ยงตลอดจนผลผลิตจากไร่ที่ส่งไปขาย จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายตราประทับบนตัวสัตว์ และเครื่องหมายของหูที่สัตว์ แต่ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในขณะที่เครื่องหมายของฟาร์ม นอกจากจะแสดงความเป็นเจ้าของแล้วยังใช้เป็นเสมือนเครื่องหมายรับรองผลผลิตที่มาจากไร่นั้นด้วย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น