futurec
ดู Blog ทั้งหมด

วิเคราะห์แนวข้อสอบแพท (PAT 7.4) วิชาภาษาจีน

เขียนโดย futurec

สวัสดีค่ะ 
         ขอขอบคุณเวบไซต์ Dek-d.com ที่ให้โอกาสดิฉันได้มาแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับน้องๆ บนพื้นที่นี้นะคะ
         ขอบคุณ webmaster ของเวบไซต์ Dek-d.com ที่ได้กรุณาจัดการเรื่องการลงข้อความที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาค่ะ 
         บล็อกนี้จะเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนและเกร็ดวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่นค่ายทัศนศึกษาและการแนะแนวศึกษาต่อ / การขอทุนประเทศจีนด้วยค่ะ
         สำหรับตอนแรกที่จะเขียนนี้ ขอเอาบทวิเคราะห์แพท 7.4 มาลงก่อนนะคะ
  
( บทวิเคราะห์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสุวรรณา สนเที่ยง เคยเผยแพร่มาแล้วในบล็อกของโอเคเนชั่นตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2554  http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/07/25/entry-2
ผู้เขียนยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการอ้างเป็นเจ้าของข้อเขียน เนื่องจากสิงหาคม 2554 พบว่ามีคนนำบทวิเคราะห์นี้โพสต์ในเวปไซต์ Dek-D.com โดยระบุในบล็อกดังกล่าวว่าผู้แต่งคือ \"เชวาไลย์ & ด.ญ.ตัวอักษร\" รวมทั้งได้ตัดข้อความที่ระบุชื่อผู้เขียน(สุวรรณาฯ)และชื่อสถาบันฟิวเจอร์ซีออกไป ดังนั้น เพื่อหลักจรรยาบรรณและเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานร่วมกันในเรื่องการเคารพลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ต่อ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขอความกรุณาระบุที่มาและติดต่อกับผู้เขียนก่อน)

วิเคราะห์แนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบเก่า PAT 7.4 ของปี 2552 และปี 2553

( จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 7.4 ครั้งที่ 1/2555 ตามมาในบล็อกนี้ ) 

ข้อสอบแพทจีน จะมีข้อสอบ 2 ชุดให้เลือกทำชุดใดชุดหนึ่ง  ชุดหนึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้อักษรจีนตัวย่อ  และอีกชุดหนึ่งเป็นข้อสอบอักษรจีนตัวเต็ม

จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ  ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง

ผู้เข้าสอบควรมีความรู้ทางภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อสอบเก่าใน 2 ปีหลังนี้ แนวข้อสอบแพตจีน ( PAT 7.4 ) พอจะแบ่งหัวข้อหลักๆ  ได้ดังต่อไปนี้  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจะสรุปเพิ่มเติมอีกครั้ง   

1.  หลักไวยากรณ์  นักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในหลักไวยากรณ์จีน

1.1  เรียงประโยคได้ถูกต้อง  เพราะหลักไวยากรณ์ภาษาจีนที่สำคัญคือการนำเอาคำต่างๆ มาเรียงในประโยคให้ถูกต้อง ไม่มีการผันกริยาหรือเปลี่ยนรูป (ข้อสอบจะมีแบบให้เรียงประโยคด้วย )

1.2 เลือกใช้ลักษนามได้ถูกต้อง  ( จะมีข้อสอบแนวนี้ทุกปี )

1.3 ใช้รูปประโยคในบริบทต่างๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ เช่น การใช้ 了  การใช้  是............的。 การใช้ 不 / 没(有) การใช้  再 / 又 ฯลฯ  

1.4  เรียงประโยคที่มีคำบุพบทได้ถูกต้อง  เช่น  给  向 朝 往  对     对........感兴趣 

1.5  เลือกใช้คำเสริมน้ำเสียงได้ถูกต้อง (คำช่วยน้ำเสียง - ออกสอบบ่อย )  เช่น  呢  吗  嘛  吧  了  阿 ....

1.6  เลือกใช้คำสันธาน (คำเชื่อม) ให้สอดคล้องกับบริบทในประโยคความรวมได้  

ตัวอย่างข้อสอบของปี 2553  ที่เกี่ยวกับคำเชื่อม

ข้อ 23.  这道题_______老师_______不会,我怎么会做呢!

            1. 虽然 .......都......           2. 不管....... 也 .......

            3. 无论....... 也.......           4.  连....... 都 ..........

ข้อ 24.  你说_______时候就_______时候, 我没意见。

            1.  什么.......什么........

            2.  哪个........ 那个........

            3.  那么....... 那么 .......

            4.  什么....... 那个..........

ข้อ 25. 大批留学生到国外留学,________促进了中国科技事业的发展, ________加深了中外文化的交流。

           1.  尽管 ........ 但是 ....... 

           2.  一边......  一边........

           3.  不但........ 而且 ........

           4.   或者........或者 .........

1.7   หลักการใช้อื่นๆ  เช่น การใช้คำกริยาวิเศษณ์ (副词)เช่น  当然、一定、常常、经常、总是、究竟、终于...... บางท่านแปลคำชนิดนี้ว่า \"คำวิเศษณ์\"  แต่ผู้เขียนเรียกว่า \"คำกริยาวิเศษณ์\"  เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาและคำวิเศษณ์ ( คำคุณศัพท์ ) 

2.   คลังคำศัพท์

2.1  นักเรียนควรมีความรู้ด้านคำศัพท์ประมาณ 1200 คำหรือมากกว่า  

2.2  สามารถแยกแยะและใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคำสับสนจีน(近义词 ) ในระดับต้น -กลางได้  เช่น 会  能  可以 /  当然  一定  /   常常   经常   总是  / ....... 

ตัวอย่างจากข้อสอบปี 2553  ข้อที่ 86 - 89  เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียกเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  โดยจะมีคำตอบ 4 คู่ให้เลือก (ดูในข้อสอบปี 2553 ประกอบ)

ข้อ 86    1. 充足   2. 很多    3. 必须   4. 充要

ข้อ 87. 1. 提高  2. 增多    3. 增长   4. 增大

ข้อ 88. 1. 消失 2. 除去    3. 失去   4. 消除

ข้อ 89. 1.  损伤 2.  损害    3. 伤心    4.  受伤

2.3  นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจและใช้สำนวนจีนได้บางส่วน ฯลฯ เช่น   碰壁   喝西北风 .......   

3.   นักเรียนต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีนและวัฒนธรรมจีน เช่น ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป  ศิลปวัฒนธรรม  วันเทศกาล  สถานที่สำคัญ  ภูมิศาสตร์ ฯ 

      ปี 2553  มีข้อสอบเกี่ยวกับส่วนนี้ 10 กว่าข้อ ( ข้อ 46 - 55 ) และแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นการสอบความเข้าใจภาษา-ทักษะการอ่านอีกหลายข้อ  เช่น ในหัวข้อเรื่อง \" ทำไมคนจีนต้องติดอักษรจีน 福 กลับหัวลง \" ฯลฯ  จะเห็นว่าส่วนนี้มีสัดส่วนมากกว่า  1 ส่วน 10  

     ในที่นี้จะยกมาเพียงบางข้อให้ดูประกอบเพื่อความเข้าใจ 

ข้อ 46.    元宵节中国人有什么习俗? 1. 吃汤圆     2. 吃粽子   3. 吃月饼   4. 吃饺子  

ข้อ 47.   中国的四大名著有《三国演义》、《西游记》、《红楼梦》和 ________

           1.《封神演义》 2.《包青天》  3.《水浒传》  4.《还珠格格》

ข้อ  48. 下列哪项不是中国的四大发明?

          1. 印刷术           2. 指南针        3. 造纸术        4. 针灸术

ข้อ 49中国著名绿茶龙井茶产自___________

          1. 福州              2. 杭州            3. 广州           4. 郑州     

25 กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ
ข้อสอบแพท 7.4 ล่าสุด 1/2555 ได้ออกข้อสอบที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเรื่องจีนอยู่หลายข้อ  ตัวอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นคือ ถามว่า
- แม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนชื่ออะไร ยาวเท่าไหร่ (คำตอบคือ 6300 กม.)  
- หนึ่งในภูเขาที่สำคัญของจีนทั้งห้าคืออะไร (คำตอบคือ 泰山)....


*****

ข้อสอบ ปี 2552  ดาวน์โหลดได้ที่

http://pics.unigang.com/box/exam/pat-mar/pat74.pdf

ข้อสอบปี 2553 ดาวน์โหลดได้ที่

http://www.dek-d.com/admission/download/531/PAT7.4.pdf

ดาวน์โหลดข้อสอบเก่ามาฝึกทำนะคะ  ขอให้ทุกคนมีความพยายามและประสบความสำเร็จค่ะ 

ส่วนเรื่องการสอบ HSK ที่มีคนสนใจถามมาทางเมลล์นั้น  ขออนุญาตตอบทีหลังนะคะ 

วิเคราะห์และรวบรวมโดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云) 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ความคิดเห็น

euroza
euroza 16 ก.ค. 56 / 01:27
เยอะมากเลยแต่จะลองดูครับ
ความคิดเห็นที่ 2
เนื้อหาเยอะค่ะน้อง euroza แต่น้องๆ ที่สอบรอบแรกปีนี้โชคดี มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าปีก่อนๆ 2 เดือน ไปสอบธันวาเลย 加油!加油 ! 给力!